infossInfoss Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa

tel.: +48 22 360 55 00
fax: +48 22 360 55 01

NIP: 5272639003, REGON: 142624420, KRS nr 0000367426
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 złotych, w całości opłacony

Nr rachunku: 53 1050 1025 1000 0090 3019 7645
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Warszawie

Nasze portale

Portal internetowy Kreatywna.pl Portal internetowy Interaktywna.pl Portal internetowy Arte24.pl Portal internetowy CzikCzik.com Portal internetowy pinesska.pl